Продължете към съдържанието

Кой камион изхвърля мебели от апартаменти, тавани и мазета

След ремонт, в края на работата в къщата има куп излишни неща, че дилемата „Кой изхвърля мебели от апартаменти, тавани и мазета“ все по-силно ще ви мъчи.

Няма почти никакви отпадъци, обемистите неща се сортират на части, а подробното разглобяване на мебели се извършва на стълбището.

За износ на стари мебели използваме специално адаптирани превозни средства и свързано с тях оборудване.

Потърсете ни, за да ви кажем повече.

Чистач изхвърля мебели от апартаменти, тавани и мазета