Продължете към съдържанието

Почистване на дворове с боклук – чистачи с опит

Почистване на дворове с боклук с нашите чистачи с опит е от основните дейност на Чистачи Бг. Ако дворът ти е пълен с боклуци и няма как да се справиш сам, си на правилното място. Нашите чистачи ще извозят всички боклуци и дворът ти ще стане като нов. Работим бързо, ефективно и без много приказки. Почистване на дворове с боклук е нещо, което вършим всеки ден и знаем как да го направим както трябва. Всяка каша, която имаш, ще бъде премахната, и дворът ти ще изглежда като нов.

Почистване на дворове с боклук - чистачи с опит

Нашите стъпки за почистване на дворове с боклук от чистачи с опит

 1. Събиране на боклуци. Хората от бригадата на чистачите събират всички отпадъци и ги поставят в здрави чували. Използват се здрави ръкавици и инструменти, за да не се пропусне нищо. Всеки кът се оглежда и всичко ненужно се събира.
 2. Извозване на боклуците. Камионът се натоварва с чувалите и ненужните предмети. Натоварените боклуци се извозват до специализирано депо. Изхвърляме всичко според правилата и наредбите.
 3. Почистване на терена. След като боклукът е изнесен, теренът се мете и почиства. Използват се метли и препарати за измиване. Няма да остане нито прашинка след нашата бригада.
 4. Дезинфекция на мястото. Когато е необходимо, се прилага дезинфекция. Използват се подходящи препарати, за да се унищожат вредните бактерии. Това е важна стъпка, особено ако има биологични отпадъци.
 5. Изхвърляне на опасни отпадъци. Ако има опасни материали, те се третират по специален начин. Опасните отпадъци се извозват с особено внимание и се депонират правилно.

Почистване на дворове с боклук – чистачи с опит

Хората от бригада на чистачите са пъргави и изпълнителни. Всеки знае какво трябва да направи и работи без излишни приказки. Почистването на дворове с боклук включва много детайли, но за нас е рутина. Чистачите ни за почистване на дворове работят внимателно и ефективно. Всеки от нашата бригада с много чистачи знае своята роля и изпълнява задачите си перфектно. Служим си с лесни стъпки за почистване и извозване, което прави услугата ни бърза и ефективна. Разчитайте на чистачите от Чистачи Бг за всякакви боклуци във вашия двор.

Почистване на дворове с боклук - чистачи с опит за наследствени имоти

Събиране на битови отпадъци

Боклуците вкъщи понякога се натрупват и няма как да се справиш сам. Нашата бригада с много чистачи идва и събира всички боклуци, които си натрупал. Чистачите ни за тази работа са бързи и внимателни. Слагат всичко в здрави чували и ги изхвърляме по правилата.

Извозване на стари мебели

Мебелите, които вече не ти трябват, заемат много място. Хората от бригада на чистачите идват, товарят мебелите на камиона и ги извозваме до депото. Няма нужда да се притесняваш как ще ги преместиш – добрите чистачи ще се справят с това.

Почистване след ремонт

След ремонт остава много боклук, прах и строителни отпадъци. Нашата бригада с много чистачи ще събере всички остатъци и ще ги изхвърлим. Почистването след ремонт изисква внимание, и нашите хора знаят как да го направят бързо и чисто.

Изхвърляне на стари уреди

Старите електроуреди заемат място и са тежки. Хората от бригада на чистачите ще дойдат, ще ги изнесат и извозваме до депото. Изхвърлянето на стари уреди става лесно, когато разчиташ на нашите чистачи.

Извозване на градински отпадъци

Градинските отпадъци като клони, листа и трева се събират и изхвърляме правилно. Чистачите ни за градински отпадъци работят бързо и ефективно. Дворът ти ще бъде чист и подреден след като хората от бригадата минат.

Почистване на тавани и мазета

Таваните и мазетата се пълнят с ненужни неща през годините. Хората от бригада на чистачите ще ги почистят и ще изхвърлим всичко ненужно. Чистенето на тези места е трудна работа, но нашите чистачи са готови за задачата.

Почистване на дворове с боклук - чистачи с опит след ремонти

Често задавани въпроси – Почистване на дворове с боклук с нашите чистачи с опит

Какво включва почистването на дворове с боклук?

Почистването на дворове с боклук включва събиране на всички отпадъци. Товарим камиона с чувалите и ги извозваме до депо. Помитаме и измиваме терена. При нужда дезинфекцираме мястото. Разчитайте на нашата бригада с много чистачи.

Колко време отнема почистването на дворове?

Времето зависи от количеството боклук и големината на двора. Малките дворове се чистят за няколко часа. Големите дворове могат да отнемат цял ден. Хората от бригада на чистачите работят бързо. Затова задачата се изпълнява максимално ефективно.

Как се изчислява цената за почистване?

Цената се изчислява според количеството отпадъци и времето за работа. Извозваме всички боклуци до депо. Включват се разходите за дезинфекция и измиване. Даваме точна цена след оглед на мястото. Разчитайте на честно ценообразуване.

Какво става с опасните отпадъци?

Опасните отпадъци се събират отделно и се извозват до специализирани депа. Използват се подходящи чували и контейнери. Чистачите ни за опасни отпадъци са обучени. Работим внимателно за да избегнем рискове. Депонираме опасните материали правилно.

Как се гарантира, че мястото ще е чисто след почистването?

Първо се събират всички отпадъци и се товарят на камиона. След това мястото се помита и измива. Използват се подходящи препарати за дезинфекция. Хората от бригада на чистачите проверяват внимателно. Затова можеш да разчиташ на перфектна чистота.

Почистване на дворове с боклук - чистачи с опит за големи събития

Специални услуги от Чистачи Бг – Почистване на много мръсни апартаменти, къщи, гаражи и събиране на животински трупове

 • Почистване на много мръсни апартаменти. Първо се пръска с препарати за убиване на бактерии и вируси. После се събират боклуците, фекалиите и напиканото в специални торби. Демонтират се старите мебели и се изхвърлят. Помещението се пръска пак и се чистят стени, тавани и подове.
 • Почистване на къщи и гаражи. Събират се всички неща в чували и се изнасят до камиона. Демонтират се старите мебели и се изхвърлят на депото. Всичко се товари в камиона и се кара на сметището. Помещението се мете и мие след като се изнесат боклуците и мебелите.
 • Събиране на животински трупове. Първо се пръска с препарати за убиване на бактерии и вируси. Труповете на животните се събират в специални торби. Чистят се кръв, червеи и фекалии. Демонтират се засегнатите мебели и настилки и се изхвърлят. Накрая се мие с препарати и се пръска за миризма.

Още специални услуги от Чистачи Бг

 • Почистване на складове, ликвидиране на магазини, килери и стари офиси. Събират се всички бракувани стоки, боклуци и оборудване. Изнасят се малките боклуци, бракуваните стоки и накрая мебелите. Всичко се товари в камионите за смет. Накрая се кара на депото за рециклиране или унищожение.
 • Събиране и извозване на битови отпадъци. Подготвят се ръкавици и дрехи за събиране на боклуците. Събират се по чували и се изнасят до контейнер или камион. Транспортират се до депото за унищожение или рециклиране. Всичко се прави внимателно и бързо.
 • Еднократно почистване на апартамент. Първо се пръска с препарати преди, по време и след работа. Сортират се отпадъците по чували за изхвърляне. Изнасят се боклуците и се товарят в камиона. Транспортират се до депото. Накрая се чистят мебели, стени, тавани и подове.