Продължете към съдържанието

Събиране на животински трупове

Събиране на животински трупове с безопасни техники е важна задача. Хората от бригадата на чистачите на Чистачи Бг знаят как да се справят с това бързо и безопасно. Това е важно за здравето и околната среда. Премахват се всички животински трупове. Мястото се изчиства и се премахват всякакъв вид отпадъци, включително и фекалии.

Събиране на животински трупове с безопасни техники: Първи стъпки

Нашите безопасни техники за събиране на животински трупове

 1. Събираме труповете. Ползваме ръкавици и маски, за да се пазим. Слагаме труповете в специални чували.
 2. Дезинфекцираме мястото. Пръскаме с препарати, за да убием микробите. Така правим мястото безопасно.
 3. Товарим камиона. Чувалите се затварят добре и се качват в камиона. Внимава се да не се разсипе нищо.
 4. Извозваме отпадъците. Камионът отива до депото, където изхвърляме труповете. Всичко става по правилата.
 5. Почистваме мястото. След извозване, чистачите пак минават да изчистят добре в случай, че е необходимо.
Събиране на животински трупове с безопасни техники: Дезинфекция

Събиране на животински трупове с безопасни техники

Нашата бригада с опитни чистачи работи бързо и добре. Чистачите ни знаят как да събират труповете и да ги извозват. Хората от бригадата са обучени и знаят как да направят всичко безопасно.

Чистачите ни се грижат за дезинфекцията и почистването на местата, където са били труповете. Това прави мястото чисто и безопасно.

Разчитайте на чистачите от Чистачи Бг за събиране на животински трупове с безопасни техники. Нашата бригада осигурява спокойствие и сигурност за вас и вашата общност.

Допълнителни услуги

 • Събиране на боклуци. Хората от бригадата на Чистачи Бг са готови да събират всякакви боклуци от домовете. Влизат с ръкавици и маски, събират всичко в здрави чували и товарят камиона. Извозваме боклуците до депото, където се изхвърлят безопасно. Така домът остава чист и без боклуци.
 • Изхвърляне на мебели. Когато има стари мебели, които трябва да се махнат, Чистачи Бг може да помогне. Хората от бригадата разглобяват мебелите, ако е нужно, и ги товарят в камиона. Мебелите се извозват до депото или място за рециклиране. Това освобождава място в дома и маха тежките неща.
 • Почистване на мазета. Мазетата често се пълнят с ненужни неща. Чистачи Бг влиза в мазето, събира всичко в чували и изнася боклуците. Камионът извозва отпадъците до депото. Мазето остава празно и чисто, без да се налага да се занимаваш сам с това.
 • Извозване на строителни отпадъци. След ремонт или строеж остава много боклук. Хората от бригадата на Чистачи Бг събират строителните отпадъци и ги товарят в камиона. Извозваме ги до специално депо за строителни отпадъци. Така мястото на ремонта остава чисто и без боклуци.
 • Почистване на дворове. Дворовете често се задръстват с клони, листа и други отпадъци. Чистачи Бг събира всички тези неща, товарят ги в камиона и ги извозват. Дворът остава чист и подреден, без боклуци, които да пречат.
 • Изнасяне на електроуреди. Стари електроуреди, които вече не работят, заемат място и могат да са опасни. Хората от бригадата на Чистачи Бг изнасят тези уреди, товарят ги в камиона и ги извозват до място за рециклиране. Така домът остава безопасен и без ненужни уреди.
Събиране на животински трупове с безопасни техники: Почистване след това

Често задавани въпроси – Събиране на животински трупове с безопасни техники

Какво включва услугата за събиране на животински трупове?

Услугата включва събиране, дезинфекция на мястото и извозване на труповете до депо. Ползват се ръкавици, маски и специални чували. Всичко се прави безопасно и бързо. Хората от бригадата са обучени и опитни. Така се осигурява безопасност за всички.

Как се извършва дезинфекцията на мястото?

Дезинфекцията се прави с препарати, които убиват микроби. Мястото се пръска добре, за да се унищожат всички бактерии. Така се гарантира безопасност и чистота. Дезинфекцията е важна част от процеса. Хората от бригадата знаят как да го направят правилно.

Как се товарят и извозват труповете?

Труповете се слагат в здрави чували и се затварят плътно. След това се товарят в камиона внимателно. Извозват се до депо, където се изхвърлят по правилата. Товаренето и извозването се правят безопасно и чисто. Така се избягва разливане и замърсяване.

Какво става с отпадъците след като се извозят?

Отпадъците се депонират в специални депа. Там се обработват и изхвърлят безопасно. Това гарантира, че няма замърсяване на околната среда. Всичко се прави по нормативи и правила. Хората от бригадата следят всичко да е наред.

Как се почиства мястото след събирането на труповете?

След като труповете са извозени, мястото се почиства допълнително. Хората от бригадата минават отново, за да изчистят всички остатъци. Това включва помитане и миене с препарати. Така мястото остава чисто и безопасно. Почистването е важна част от услугата.

Специални услуги за почистване

 • Почистване на много мръсни апартаменти. Първо пръскаме с препарати, които убиват всички микроби. След това събираме всички боклуци, включително фекалии и урина, в специални контейнери. Мебелите, които не стават за нищо, се разглобяват и изнасят. Накрая пак пръскаме стените, таваните и пода с препарати.
 • Почистване на къщи и гаражи. Първо събираме всички стари мебели и други неща и ги слагаме в чували. Мебелите, които не стават, се разглобяват и изнасят. Всички боклуци се товарят в камиона и се карат до депото. Къщата или гаражът стават чисти и подредени.
 • Почистване на дворове и градини. Първо се събират всички клони, листа и други растителни отпадъци. След това се изнасят старите и счупени градински мебели и инструменти. Всички отпадъци се товарят в камиона и се извозват до депото. Накрая дворът и градината се почистват основно, за да останат чисти и подредени. Работата се прави бързо и ефективно, така че да се насладите на чист и подреден двор.

Още специални услуги за почистване

 • Почистване на складове, ликвидиране на магазини, килери и стари офиси. Първо събираме всички бракувани стоки, боклуци, оборудване, стари мебели и електроуреди. Изнасяме най-малките боклуци, после стоките и накрая мебелите. Всички тези неща се товарят в камиони за боклук. Накрая всичко се извозва за рециклиране, унищожение или депониране.
 • Събиране и извозване на битови отпадъци. Подготвяме ръкавици и дрехи за събиране на боклуците от адреса. Всички боклуци се събират в чували и се изнасят до контейнер или камион, в зависимост от вида им. Всички боклуци се карат до депо за унищожение или рециклиране.
 • Еднократно почистване на апартамент. Ако апартаментът е много мръсен, първо пръскаме с препарати за защита на хората. След това сортираме отпадъците по чували за изхвърляне. Те се изнасят, товарят в камиона и се карат до депото. Накрая се чистят мебели, стени, тавани, подове, ламперия, мокет и паркет.