Продължете към съдържанието

бокуци изхвърля в Кърджали

Изхвърляне на битови отпадъци град Кърджали

Чистачи изхвърлят битови отпадъци град Кърджали. Бъдете спокойни за изхвърлянето на битови отпадъци град Кърджали с нашите Чистачи. Действаме изключително ловко и последователно. Събираме цялото количество отпадъци от дома Ви. Изнасяме чувалите и кашоните и ги товарим в камионите ни.… Прочетете повече »Изхвърляне на битови отпадъци град Кърджали