Почистване на отпадъци и извозване на боклук

Изнасяне на гардероб
Почистване на мазета и тавани с чистачи хамали